Podcast Koloběh

Život je koloběh, ve kterém tvoříme svou vlastní verzi reality. To, co vysíláme, se nám vrací.

 To, co sdílíme, se nám vrací mnohonásobně.


Koloběh je podcast plný sdílené inspirace ke spokojenému životu v souladu se sebou i světem kolem nás.

KOLOBĚH #1: 

s Ing. Janou Chyňava Urbanovou - Jak pomoci dětem poznávat svůj vnitřní kompas

https://www.youtube.com/watch?v=4jDcjV7yhYM